Basics

ang pag-invest sa Stock market ay di madalian na pera..

Investing in Stock market will not give you quick returns There, i said it. Sa Tagalog: ang pag-invest sa Stock […]